Основните промени в IFS Food, версия 6 са:

  • Редактирана система за оценяване, с цел по-добро определяне на фирмите, които са въвели най-добрите практики;
  • По-ясни правила за определяне на продължителността на одитите;
  • Тъй като стандартът IFS Food е също така и стандарт за качество, в новата версия са включени повече изисквания, които са свързани с качеството на продуктите (например: за анализ на хранителната стойност, за контрол на теглото, за качеството и вида на информацията, посочена на етикета на продукта и др.),
  • Въведени са изисквания за защита на храните (food defence) и подробни указания за тяхното прилагане с цел да се подпомогнат фирмите при въвеждането им (базирано на оценката на риска и най-вече не изискванията на законодателството на съответната държава, за която е предназначен продукта).

Актуалната версия на IFS FOOD може да бъде свалена от тук (.pdf файл на английски език).

Сравнение с версия 5 може да бъде свалено от тук (.xls файл на английски език).

За допълнителни въпроси, свързани с прилагането на изискванията на IFS стандартите, можете да пишете на IFS@vitamina-bg.com.

Основна цел на процедурата е да допринесе за насърчаване на конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за въвеждане на системи за управление, включително системи за управление на ресурсите, работата с клиенти, производствените ресурси, постигане на съответствие на продукти с европейски и международни стандарти, както и въвеждане на добри производствени практики като фактори за подобряване на управлението, оптимизиране на производствения процес, постигане на ефективна организация на цялостната дейност и създаване на продукти и услуги с висока добавена стойност, конкурентоспособни на европейския и световен пазар.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 48 895 750 лева.

Насоките за кандидатстване по настоящата процедура могат да бъдат свалени тук GfA_QMS_ERP_2011

Публикуван е списък на одобрените проекти по процедура BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти“. Списъкът може да бъде свален от тук: Одобрени проекти – Въвеждане на международни стандарти.

Предстои следващо обявяване на прием на проекти по тази процедура. За повече информация, не се колебайте да се свържете с нас на телефон 02 470 78 40 или на имейл office@vitamina-bg.com.

Изисквания на първия стандарт за осигуряване на безопасността на храните при всички логистични дейности. Прочетете още >>

Нов софтуеър за докладване на одити по IFS намалява разходите, пести време и позволява сертифицирането по IFS и ISO 22000:2005 с един одит

Прочетете още >>

© 2010 ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ Витамина България ООД, телефон: 02 470 78 40, електронна поща: office@vitamina-bg.com Suffusion WordPress theme by Sayontan Sinha